Koźmice Wielkie działka budowlana 2,31ha z domem.

Działka (Mieszkaniowa) na sprzedaż
2 375 000 PLN , Pow. 23 100 m2
Typ nieruchomości:
Działka
Powierzchnia:
23 100 m2
Typ transakcji:
sprzedaż
Lokalizacja:
Koźmice Wielkie
Numer oferty:
GP299721
Cena za m2:
103 PLN
Do sprzedania działka budowlano rolna w Kożmicach Wielkich gmina Wieliczka.

Nieruchomość ma w sumie 2,31ha, w skład wchodzą działki ewidencyjne o numerach 1050, 484, 485/2, 485/3, 467/4, Koźmice Wielkie gmina Wieliczka.

Plan zagospodarowania MN ok. 85 arów, rola 1,45 ha, stok zachodni.
Wymiary 130/150, w działce woda z wodociągu jest też studnia, szambo ekologiczne, prąd, gaz.
Na działce 1050 o pow. 51 arów stoi dom drewniany na wysokiej podmurówce, wysokie przyziemie, dom jednopiętrowy z użytkowym poddaszem, pow. zabudowy 108m2. i garaż 26m,  w sumie 284 metrów, piwnice 86m, parter 98m, poddasze 100m otwartej powierzchni.

Dom w dobrym stanie technicznym do odświeżenia, ogrzewanie gazowe, piec dwufunkcyjny, woda z wodociągu, jest też studnia do uzdatnienia. Oferta domu wraz ze spacerem 3d winnej ofercie.

Dojazd drogą publiczną gminną, asfaltowa, ostatnie 20m, droga polna.

Potrzebujesz mapy zasadniczej do koncepcji architektonicznej daj znać prześlę na email.

Zapraszam do współpracy pośredników.


Opis z planu zagospodarowania: podstawowym przeznaczeniem terenów MN jest:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca i bliźniacza, z możliwością
wydzielenia w budynku mieszkalnym lokalu na cele usługowe, zgodnie z przepisami
odrębnymi;
2) zabudowa zagrodowa, z możliwością wydzielenia lokalu, o którym mowa w pkt.1 oraz
prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego;
3) zabudowa i zagospodarowanie towarzyszące zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej
i funkcjonalnie z nią związane, w tym:
a) budynki garażowe i gospodarcze,
b) budynki inwentarskie (w ramach zabudowy zagrodowej),
c) zieleń przy obiektach,
d) niewydzielone na rysunku planu drogi, dojazdy, dojścia do budynków, miejsca
postojowe, zgodnie z §15 ust.1 pkt 6 - 10,
e) obiekty małej architektury,
f) ogrodzenia, przyłącza i urządzenia instalacyjne do budynków, urządzenia służące
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji obiektów
i urządzeń, w tym:
a) zabudowy usługowej wolnostojącej, zlokalizowanej na działce z budynkiem
mieszkalnym lub na odrębnej działce;
b) obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej innych niż wymienione w ust. 2
pkt 3 lit. f),
c) urządzeń sportowych i rekreacyjnych.
4. Określa się zakres usług zgodnie z §6 ust. 1 pkt 10, z zachowaniem warunku, aby
uciążliwość wynikająca z działalności obiektów i urządzeń usługowych, nie wykraczała
poza granice terenu, do którego prowadzący działalność ma tytuł prawny, a emisje nie
powodowały przekroczenia obowiązujących standardów jakości środowiska.
5. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenów:
1) łączna powierzchnia obiektów i urządzeń z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego nie
może przekroczyć 40% wyznaczonego wskaźnika dopuszczalnej powierzchni
zainwestowania; ograniczenie to nie dotyczy zabudowy usługowej zlokalizowanej na
odrębnej działce - w takich przypadkach wskaźnik powierzchni zainwestowania -
stosuje się jak dla przeznaczenia podstawowego;
2) wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zainwestowania nie może przekroczyć 30%;
3) wskaźnik terenu biologicznie czynnego, nie może być niższy niż 70%;
4) powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych nie może być mniejsza niż
1000 m²,
5) szerokość frontu nowo wydzielonych działek nie może być mniejsza niż 18m;
6) dopuszcza się podział istniejących działek o parametrach mniejszych niż ustalone w pkt
4 i 5, jeżeli taki podział ma na celu powiększenie sąsiednich działek;
7) wysokość zabudowy nie może przekraczać:
a) 11 m dla budynków mieszkaniowych, usługowych i inwentarskich,
b) 5 m dla budynków garażowych i gospodarczych;
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszar C
BRK S.A. 2016
27
8) w przypadku budynków istniejących, których wysokość przekracza wielkości wskazane
w pkt 7, ich nadbudowa i rozbudowa nie może powodować zwiększenia istniejących
wysokości;
9) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków mieszkalnych w zabudowie
zagrodowej oraz budynków usługowych należy stosować dachy dwuspadowe
i wielospadowe, o nachyleniu połaci od 35˚ do 45˚, z zastrzeżeniem stosowania
jednolitej geometrii dachów dla zabudowy bliźniaczej oraz w przypadku realizowania
zespołu zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej;
10) dla budynków garażowych, gospodarczych i inwentarskich należy stosować dachy
dwuspadowe i wielospadowe, o nachyleniu połaci od 35˚ do 45˚, z dopuszczeniem
dachów o spadkach poniżej 35° oraz o innej formie i kształcie dachu, dostosowanej do
specyfiki i funkcji obiektu;
11) jako pokrycie dachu należy stosować dachówkę lub materiały imitujące dachówkę,
o kolorystyce ciemnej, z zastrzeżeniem pkt 16;
12) dopuszcza się stosowanie innego pokrycia w przypadku pokrycia budynku dachem
o spadkach poniżej 35°;


Nieprawidłowy adres E-mail